Ispitivanje nosača kablova

Proizvodnja Nosača kablova tip E je u skladu sa opštim uslovima stndarda SRPS ISO 834 (1994) u delu koji se odnosi na stabilnost (nosivost) nosača kablova pri ispitivanju u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara.

Na osnovu ispitivanja izvršenog od strane akreditovanog instituta IMS Beograd prema zahtevima standarda DIN 4102 deo 12, ispitani uzorci zadržavaju stabilnost u trajanju požara od 90 minuta.

 

Zahtevza dostavljanjeponude

Pošaljite nam poruku