Nosači kablova

Nosači kablova predstavljaju savremeno rešenje za postavljanje svih vrsta kablova i provodnika i našli su primenu u različitim oblastioma: industrijski objekti, putna infrastruktura (tuneli), garažni prostori...

Standardno se izdvajaju dva osnovna tipa nosača kablova:

  • PNK - Perforirani nosači kablova
  • RNK - Rešetkasti nosači kablova

Pomoć pri projektovanju01

Pokušali smo da Vam pomognemo kako da što bolje i reciznije proračunate i izaberete nešto iz našeg asortimana nosača kalova i ostale prateće opreme, a shodno zahtevima primene na objektu. Pravilan izbor može značajno smanjiti troškove instalacije nosača kablova, a samim tim celokupne investicije.

Montažni sistemi02

Širok dijapazon elmenata za montažu nosača kablova, daje mogućnost projektntima da organizuju trase u industrijskim objektima na najoptimalniji i najefikasniji način. Našim elementima se mogu zaobići sve poteškoće koje se mogu javiti kod industrjskih objekata.

Perforirani nosači kablova tip BS03

PNK BS su osmišljeni za brzu i laku ugradnju na objektima. Izvođenje radova na terenu korišćenjem PNK tip BS skraćuje vreme postavljanja trasa nosača kablova, što predstavlja značajnu uštedu u materijalnom smislu. Zadržali smo isti kvalitet proizvoda prepoznatljiv dugi niz godina unazad.

Perforirani nosači kablova04

PNK kao jedno od rešenja za razvod električne energije putem kablova i provodnika se primenjuju kada su u pitanju trase manje nosivosti. U komginaciji sa montažnim sistemima i elementima za skretanje dobija se veliki broj kombinacija koje omogućavaju prenos do svih krajnjih potrošača u zahtevanom tehnološkom procesu.

Poklopci i obujmice05

Svi nosači kablova i prateći elementi se mogu zatvoriti i vezati poklopcima i obujmicama definisanim za svaku grupu nosača kablova.

Neperforirani nosači kablova06

Neperforifani nosači kablova ne sadrže perforaciju i to je osnovna razlika u odnosu na perforirane. Obezbedili smo sve vrste skretanja, poklopaca i montaćne elemente kao i kod ostalih nosača kablova. Praktičnu primenu su pronašli kod trasa manje nosivosti.

Rešetkasti nosači kablova07

Rešetkasti nosači kablova se koriste za razvod električne energije putem kablova i provodnika kada se zahteva veća nosivost. Razlikujemo rešetkaste nosače kablova sa prečagom ili sa C šinom.

Nosači kablova E9008

ELVOD proizvodi nosače kablova tipa E u skladu sa opštim uslovima standarda SRPS ISO 843(1994) u delu koji se odnosi na stabilnost (noivost) nosača kablova pri ispitivanju i ispitnoj peći, sa standardnim razvojem požara. Prema zahtevima stadradra DIN 4120 deo 12 ispitani uzorci zadržavaju stabilnost u trajanju požara od 90 min.

Nosači kablova za rasvetu09

Sistemi nosača kablova za rasvetu olakšavaju instalaciju sistema za rasvetu u mnogim oblastima industrije i objekata, a takođe su namenjini i fleksibilnom napajanju energijom i razmeni podataka mašina i radnih mesta. Primenljivi su u industriji, funkcionalnim graževinama, kao i zgradama primamljivog vizuelnog izgleda.

Pričvrsni sistemi10

Velika gama pričvrsnih elemenata omogućava optimalno izvođenje radova na terenu shodno situacijama koje se mogu zateći na objektu. Takođe u ponudi su i pričvrsni elementi za nosače kablova E90.

Uputstvo za montažu11

Korisničko uputstvo za montažu nosača kablova je dato sa ciljem da se lakše i brže izvode radovi na terenu investitora.

Katalog nosača kablova12

Katalog kompletne ponude nosača kablova iz našeg proizvodnog programa.

Zahtevza dostavljanjeponude

Pošaljite nam poruku