Politika kvaliteta

"ELVOD" d.o.o., Kragujevac politiku kvaliteta uspostavlja, primenjuje i održava u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015.

Srž višedecenijskog poslovanja naše frme jeste poverenje klijenata kao rezultat istrajnog rada, posvećenosti i vrhunskih performansi.

Mi smo razvojno orijentisana kompanija, sa unapred definisanim i visoko postavljenim ciljevima, kompanija koja je spremna da uči i napreduje svakodnevno.

Opredeljeni smo da stalno unapređujemo kvalitet upravljanja našim poslovnim sistemom kako bi izašli u susret očekivanjima svih naših poslovnih partnera i kako bi bili konkurentni sa srodnim kompanijama iz oblasti proizvodnje nosača kablova, šinskih razvoda, bolničkih i parapetnih razvoda, podnih instalacija, razvodnih ormana, industrijskog osvetljenja.

Uspostavljanjem i stalnim poboljšavanjem Sistema menadžmenta kvalitetom, obezbeđujemo efikasno, efektivno i pouzdano zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja kupaca, isporučilaca, zaposlenih i vlasnika, ali I društvene zajednice u celini.

Menadžment firme ELVOD d.o.o. organizuje i stalno prati, preispituje i usmerava aktivnosti svih organizacionih celina i zaposlenih, kako bi Politika kvaliteta bila u potpunosti sprovedena. U tom smislu, obaveza menadžmenta je da obezbedi da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa utvrđenom Politikom kvaliteta, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke i odgovornosti na ostvarivanju Politike kvaliteta i da budu maksimalno motivisani za stalno postizanje njenih ciljeva.

Utvrđena Politika kvaliteta predmet je stalnog preispitivanja od strane menadžmenta firme, kako bi se neprekidno usavršavala i blagovremeno prilagođavala svim nastalim promenama u poslovnom i društvenom okruženju, kao i da tako usavršenu i prilagođenu Politiku kvaliteta efikasno sprovodi uz pomoć Sistema menadžmenta kvalitetom u svom svakodnevnom radu.

  • Kragujevac,
    Mart 2018
  • Direktor
    Živojin Gligorijević

ELVOD Politika kvaliteta

Zahtevza dostavljanjeponude

Pošaljite nam poruku