Šinski razvod

Šinski razvod predstavlja rešenje za sve industrijske objekte u zavisnosti od zahteva tehnološkog procesa proizvodnje.

Razlikujemo Gornji motorni razvod (GMR), Razvod za velike struje (VR), Trolno-dizalični razvod  (TDR), Razvod za osvetljenje (KRO) i Trolni razvod (TR) pomoću kojih možemo obezbediti napajanje električnom energijom, kako najeveće tako i najmanje potrošače.

Razvod za velike struje - VR01

Razvod za velike struje (ventilacioni razvod) je našao primenu za veze transformatora i niskonaponske mreže, za napajanje pojedinačnih velikih potrošača, kao magistralni vod za napajanje električnom energijom linija gornjeg motornog razvoda, razvodnih ormara i potrošaća velike snage.

Gornji motorni razvod - GMR02

Gornji motorni razvod se koristi za razvođenje električne energije: od transformatora do niskonaponske table, od linije ventilacionog razvoda do potrošača, od razvodnog ormara dovećeg broja krajnjih potrošača...

Trolno-dizalični razvod - TDR03

Trolno-dizalični razvod je namenjen za napajanje pokretnih trošila kao što su dizalice. Preko četkica kliznog oduzimača koje kontaktiraju sa bakarnim provodnikom vrši se napajanje porošača električnom energijom. Proizvodimo tropolni i četvoropolni razvod.

Trolno-dizalični razvod - TDR O04

TDR O je našao primenu kod napajanja potrošača u konfekcijskoj industriji, za napajanje kranova u agresivnim sredinama i u svim situacijama gde se razvod ne može izvesti preko TDR razvoda. Karakteriše ga savitljivi kabl od napojne kutije do monofazne ili trofazne kutije ili nekog drugog potrošača.

Kanalni razvod KRO V05

Kanalni ravod KRO je primenljiv za napajanje rasvetnih tela i monofaznih i trofaznih potrošača male snage. Napajanje krajnjih potrošača se obavlja preko odgovarajućih oduzimača struje. Moguće je ostvatiri vezivanje na zid, plafon ili čeličnu konstrukciju.

Trolni razvod06

Primena je kod napajanja velikih potrošača električne enegrije, kao što su velike dizalice ili kranovi za prenos teškog tereta u železarama i ciglanama, kao i u cementarama.

Podni razvod07

Sam naziv kaže da se razvod elektroinstalacija vrši u podovima objekta. Podnim razvodom se mogu razvesti kako jake, tako i slabe struje namenjene za poslovne objekte i industrijske prostore. Sastoji se od podnih instalacionih kanala, podne priključne i razvodne kutije, kao i pomoćnih elemenata.

Parapetni razvod08

Parapetni razvod je nastao kao nužna potreba u savremenoj gradnji objekata i stalne potrebe za što većim brojem različitih priključaka. Primenu je našao u laboratorijama, bolnicama, projektnim biroima... Može se postaviti na zid ili u zid u jednoj ili više linija.

Distributivni i razvodni ormari09

Izrađuju se od dekapiranog lima i predviđeni su za ogradnju kako na zid tako i u zid. Namenjini su za ugradnju brojila, frekventnih releja i ulkopnih satova. Pored toga proizvode se i ormari za smeštaj merača potrošnje toplotne energije u savremenoj stanogradnji.

Katalog šinskog razvoda10

Katalog kompletne ponude šinskog razvoda iz našeg proizvodnog programa.

Zahtevza dostavljanjeponude

Pošaljite nam poruku